Slovník pojmov

Neviete sa zorientovať v názvoch a skratkách rôznych technológií? Prinášame prehľad pojmov z oblasti klimatizácií spolu s krátkym vysvetlením.

DC Inverter

Technológia od Hitachi, ktorá ďalej zdokonaľuje technológiu inverter. Okrem regulácie otáčok kompresora dokáže DC inverter regulovať aj otáčky ventilátora vnútornej jednotky, prostredníctvom čoho dosahuje dodatočnú úsporu energie vo výške 10 %.

GSM

Akronym pre Global System for Mobile Communications. Niektoré klimatizácie majú funkciu ovládania cez GSM, čiže prostredníctvom mobilného telefónu možno na diaľku ovládať funkcie klimatizácie. Viac o ovládaní klimatizácií cez GSM.

HVAC

Akronym pre Heating, Ventilation, Air Conditioning, čiže segment priemyslu, ktorý sa venuje vykurovaniu, ventilácii a klimatizáciám. Výroba a predaj klimatizácií teda spadá pod HVAC, resp. spoločnosti vyrábajúce klimatizácie patria do segmentu HVAC.

I see

Priestorová (3D) technológia klimatizácií Mitsubishi, ktorá kontinuálne monitoruje chladený priestor a identifikuje studené a horúce miesta. 8 článkové senzory rozdelia miestnosť na 752 3D zón, meria teplotu v každej a na základe tepelnej charakteristiky určuje polohu ľudí v priestore. Ako dôsledok dokáže potom nastaviť chladiaci výkon presne podľa potrieb a požiadaviek miestnosti.

I save

Funkcia klimatizácií Mitsubishi, ktorá stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači vyvolá preferovanú/uloženú cieľovú teplotu, tú tak netreba vždy nastavovať zmenou teploty +/.

Inverter

Inverterová technológia umožňuje klimatizáciám plynulo regulovať výkon kompresora a otáčky ventilátora. Vďaka tomu sú tieto klimatizácie mimoriadne úsporné a zároveň lepšie regulujú teplotu v miestnosti. Prečítajte si viac o technológii inverter v samostatnom článku.

IrDA

Akronym pre infračervený port, ktorý sa používa ako štandard pri diaľkovom ovládaní zariadení. IrDA definuje štandardy komunikačného protokolu aj koncových zariadení. Okrem ovládača klimatizácie ho nájdete aj v ovládačoch na TV, DVD a pod.

LCD

Akronym pre Liquid Crystal Displej, teda displej z tekutých kryštálov. LCD je tenké a ploché zobrazovacie zariadenie, ktorého obraz sa skladá z farebných alebo monochromatických bodov zoradených pred zdrojom svetla. V klimatizáciách sa využíva najmä pri vnútorných jednotkách na zobrazovanie informácií o prevádzke, napríklad o teplote.

LED

Luminiscenčná dióda alebo svetelná dióda je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo. V klimatizáciách sa používa technológia LED najmä pri diódach, ktoré signalizujú činnosť klimatizácie, prípadne jej poruchu. Niektoré klímy môžu mať aj integrovaný LED displej (zložený z väčšieho počtu LED diód).

MDV

Systém centrálneho chladenia/kúrenia, ktorý vyvinula spoločnosť MIDEA v spolupráci s Copeland (USA). MDV obsahuje digitálne riadený špirálový kompresor od výrobcu Copeland. Výtlak chladiacej zmesi zo špirálového kompresoru je spojito regulovaný, vďaka čomu MDV dosahuje spojitú reguláciu chladiaceho výkonu.

Mobilná aplikácia

Pozri aj smartfón. Mobilné telefóny typu smartfón umožňujú ovládať mobilný telefón prostredníctvom mobilnej aplikácie. V nej nastavujete základné parametre klímy, ktoré sú potom odoslané ako príkaz vnútornej jednotke prostredníctvom špeciálneho zariadenia. Viac o ovládaní klimatizácií cez telefón.

Monosplit

Pozri tiež Split. Typu split systému, pri ktorom klimatizácia pozostáva práve z jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky.

Multisplit

Pozri tiež Split. Typu split systému, pri ktorom klimatizácia pozostáva  z viacerých vnútornej jednotiek a jednej vonkajšej jednotky. Bežne dostupné konfigurácie sú dve až päť vnútorných jednotiek a jedna vonkajšia jednotka (2+1, 3+1, 4+1, 5+1).

R407C

Chladiaca zmes, ktorá podobne ako R410A vznikla ako náhrada nevhodného chladica R-22. R407C je nehorľavá a netoxická a spĺňa najprísnejšie požiadavky klasifikácie A1/A1. Pozrite si kompletnú špecifikáciu chladiva R407C.

R410A

Chladiaca zmes pre klimatizácie, ktorú vyvinuli spoločnosti Daikin a Carrier. Obsahuje iba fluór a neprispieva tak k poškodzovaniu ozónovej vrstvy (ako napríklad staršia generácia chladica R-22).

Smartfón

Pozri aj mobilná aplikácia. Mobilné telefóny typu smartfón umožňujú ovládať mobilný telefón prostredníctvom mobilnej aplikácie. V nej nastavujete základné parametre klímy, ktoré sú potom odoslané ako príkaz vnútornej jednotke prostredníctvom špeciálneho zariadenia. Viac o ovládaní klimatizácií cez telefón.

Split

Split alebo split systém je spôsob konštrukcie klimatizácie, pri ktorom sú oddelené niektoré funkcie do vonkajšej jednotky a ďalšie funkcie do jednej alebo viacerých vnútorných jednotiek. Moderné klimatizácie do bytu a domu sú konštruované ako split systémy s výnimkou mobilných klimatizácií, v ktorých sú kompresor, riadiaca elektronika, chladivo aj ventilátor umiestnené v jedinej vnútornej jednotke.

Virus Doctor

Funkcia klimatizácií Samsung, ktorá v dvoch krokoch odstráni až 99 % baktérií a vírusov. V kroku 1 filtruje prach, nebezpečné látky a alergény. V kroku 2 iónová technológia S-Plasma odstraňuje až 99 % baktérií a vírusov. Viac informácií o Virus Doctor.

VRF

Akronym pre Variable Refrigerant Flow. Technológia klimatizácií, ktorú vyvinula spoločnosť Daikin v roku 1982 (vo svojom portfóliu ho označuje ako VRV), momentálne je na trhu jej štvrtá generácia. V kombinácii so systémom inverter umožňuje dynamicky meniť množstvo chladiva, ktoré cirkulujemedzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, a tak postupne optimalizovať teplotu v miestnosti.

Wifi

Ovládanie klimatizácie cez Wifi funguje podobne ako ovládanie cez GSM. Do domácej siete pripojíte zariadenie (kontroler), ktorý bude prijímať pokyny z mobilnej aplikácie na smartfóne a tie posielať klimatizácii cez IrDA protokol. Prečítajte si viac o ovládaní klimatizácie cez wifi.

VRV

Technológia spoločnosti Daikin, ktorá nesie aj označenie VRF. Daikin ju vo svojom produktovom portfóliu označuje VRV.