Inverter

Klimatizácie s inverterom

Inverterová technológia je pri klimatizáciách synonymom slova úspora energie. Klimatizácie s inverterom (alebo invertorom) dosahujú o 30 až 50 % nižšiu spotrebu energie vďaka inteligentnému riadeniu kompresora a ventilátora vo vonkajšej jednotke. Princíp fungovania je jednoduchý: ak sa teplota v miestnosti začne približovať cieľovej teplote, ktorá je nastavená na vnútornej jednotke, kompresor začne pomaly znižovať výkon. V prípade, že opäť nastane odklon od želanej teploty, teda nožnice sa začnú otvárať, výkon sa postupne zvyšuje. Pri tomto režime sa teda kompresor a ventilátor stále nezapína a nevypína, ale mení svoje otáčky. Na lepšiu ilustráciu princípu fungovania kliknite na obrázok.

Princíp fungovania invertera
Princíp fungovania invertera; zdroj: worldmaritimenews.com

Klimatizácie bez invertera

Klimatizácie bez invertera fungujú na princípe využitia termostatu. Kompresor sa spustí pri náraste teploty nad požadovanú teplotu a zase sa po zregulovaní vypne. Časté zapínanie kompresora a ventilátora spôsobuje okrem vyššej spotreby elektrickej energie aj výrazne rýchlejšie opotrebovanie kľúčových súčastí klimatizácie. Nárazový odber prúdu pri zapnutí býva až 8 krát vyšší ako je bežná spotreba vonkajšej jednotky.

Nevýhody klimatizácií bez invertera možno sumarizovať takto:

  • vyššia spotreba elektrickej energie,
  • nižšia životnosť kompresora,
  • nižší komfort v miestnosti (kolísanie teploty).

Zhrnutie

Jedinou výraznejšou výhodou klimatizácie bez invertera môže byť nižšia cena, ktorá sa však pomerne rýchlo prejaví na účtoch za elektrickú energiu a prípadne aj nutnosti častejších a drahších servisných zásahov. Možno teda konštatovať, že inverterová technológia je v súčasnosti už štandardom a všetkým zákazníkom odporúčame zvoliť variant klímy s inverterom.